Use the list below to start translating the definitions into your language.
Only registered users can suggest new translations.

Your account is not yet eligible to approve translations. Please translate at least 10 definitions to gain higher permissions. Once your translations will be reviewed and approved by our staff, your usergroup will be updated.

Increase your account score by making translations. Your points may be converted into discounts or promotions for contributing to the translation of this extension.

Vik Appointments

Vik Appointments

Employees Filter (fi-FI)
Original Translation  
Nearby Search Type Lähihaun tyyppi Details
Choose how the nearby search should be applied. In the first case, the system will ask to the user to share its current position. In the second case, the center of the circle will depend on the selected filters (e.g. City or ZIP). Valitse, kuinka lähihakua käytetään. Ensimmäisessä tapauksessa järjestelmä pyytää käyttäjää jakamaan nykyisen sijaintinsa. Toisessa tapauksessa ympyrän keskikohta riippuu valituista suodattimista (esim. kaupunki tai postinumero). Details
Applies to user position Koskee käyttäjän asemaa Details
Applies to searched parameters Koskee haettuja parametreja Details
Filters Suodattimet Details
Enable Groups Filter Ota ryhmäsuodatin käyttöön Details
Shows the dropdown with the available groups that can be filtered. Näyttää avattavan valikon, jossa on käytettävissä olevat ryhmät, jotka voidaan suodattaa. Details
Default Group Oletusryhmä Details
Enable Services Filter Ota palvelusuodatin käyttöön Details
Shows the dropdown with the available services that can be filtered. Näyttää avattavan valikon, jossa on käytettävissä olevat palvelut, jotka voidaan suodattaa. Details
Default Service Oletuspalvelu Details
Enable Nearby Search Ota lähihaku käyttöön Details
Allow the customers to search for the nearest services/employees. Anna asiakkaiden etsiä lähimmät palvelut/työntekijät. Details
Available Distances Saatavilla olevat etäisyydet Details
The available distances to search nearby (one or more values separated by a comma). Take a look at the parameter below to select the unit to choose (km or miles). Haettavissa olevat etäisyydet lähistöltä (yksi tai useampi arvo pilkulla erotettuna). Katso alla olevaa parametria valitaksesi yksikön (km tai mailia). Details
Distance Unit Etäisyysyksikkö Details
Select the unit that will be used for the distances. Valitse etäisyyksille käytettävä yksikkö. Details
kilometers kilometriä Details
miles mailia Details
Enable Prices Filter Ota hintasuodatin käyttöön Details
This site uses cookies. By continuing to browse you accept their use. Further information